Skip links

Specjalizacja w zawodzie Pracownik Socjalny – II stopnia

Specjalizacja skierowana do pracowników socjalnych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w jednym z 9 obszarów pracy socjalnej.

 • Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi;
 • Praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy;
 • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami;
 • Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami;
 • Praca socjalna z osobami starszymi;
 • Praca socjalna z osobami bezrobotnymi;
 • Praca socjalna z osobami uzależnionymi;
 • Praca socjalna z osobami bezdomnymi;
 • Praca socjalna ze społecznością lokalną.

Specjalizacje realizowane przez Grupę OSB na podstawie zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.02.2013 (DPS-VI-51112-1480-37/13(4)) oraz 19.07.2013 (DPS-VI-51112-5460-134-MJ/13(4a)):

Osoby aplikujące na II stopień, powinny spełniać poniższe warunki:

 • Posiadanie uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego
 • Posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie odpowiednich studiów wyższych
 • Posiadanie co najmniej 5-letniego stażu w zawodzie pracownika socjalnego;

PROGRAM SPECJALIZACJI:

W zakresie przygotowania ogólnego:

 • Projekt socjalny – 40 godzin,
 • Mediacje i negocjacje – 20 godzin,
 • Metody zarządzania w pracy socjalnej i pomocy społecznej – 30 godzin,
 • Wypalenie zawodowe – 10 godzin,
 • Lokalną politykę społeczną – 40 godzin,
 • Publiczne relacje i promocję działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 10 godzin,
 • Politykę społeczną w Unii Europejskiej oraz działania Rady Europy w zakresie polityki społecznej – 10 godzin;

W zakresie przygotowania specjalistycznego:

 • Interdyscyplinarną charakterystykę problemu – 40 godzin,
 • Metody pracy socjalnej – 20 godzin,
 • Hospitacje instytucji działających w obszarze specjalności – 20 godzin

 

Osoby zainteresowane udziałem w wybranych szkoleniach, proszone są o śledzenie informacji na stronie IPS (zakładka REKRUTACJA) lub na stronie www.osb.edu.pl (zakładka Szkolenia Otwarte). W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
email: specjalizacje@osb.edu.pl
tel.: 89 542 42 70

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję