Skip links

Specjalizacja w zawodzie Pracownik Socjalny – I stopnia

Specjalizacja skierowana jest do pracowników socjalnych, którzy posiadają co najmniej 2 letni staż pracy. Program obejmuje 190 godzin, a specjalizacja trwa 6 miesięcy.

Realizowana jest na podstawie zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2013 (DPS-VI-51112-6462-159a-MJ/13)

PRORGAM SPECJALIZACJI:

  • Warsztat pracy pracownika socjalnego – 50 godzin;
  • Etykę zawodową i prawa człowieka – 10 godzin;
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – 30 godzin;
  • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej – 20 godzin;
  • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej – 40 godzin;
  • Sieć wsparcia społeczności lokalnej – 20 godzin;
  • Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych – 20 godzin.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranych szkoleniach, proszone są o śledzenie informacji na stronie IPS (zakładka REKRUTACJA) lub na stronie www.osb.edu.pl (zakładka Szkolenia Otwarte). W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
email: specjalizacje@osb.edu.pl
tel.: 89 542 42 70

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję