Skip links

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych

Od 2009 roku szkolimy pielęgniarki, pielęgniarzy i położnych. Jesteśmy autorami wielu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia. W ciągu dziesięciu lat przeszkoliliśmy ponad 500 osób.

W związku ze zmianami w systemie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 24.08.2015 zachęcamy do zapoznania się z nowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi.

Informacje te dostępne są na stronie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w poszczególnych programach – www.ckppip.edu.pl

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinach:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Ochrona zdrowia pracujących
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze (dla położnych)
 • Pielęgniarstwo rodzinne (dla położnych)
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne (dla pielęgniarek i położnych)
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne (dla pielęgniarek i położnych)

Kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
 • Ochrona zdrowia pracujących
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii (dla położnych)
 • Pielęgniarstwo operacyjne (dla położnych)
 • Pielęgniarstwo rodzinne (dla położnych)
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne(dla pielęgniarek i położnych)

Kursy specjalistyczne:

 • Dializoterapia
 • Kompresjoterapia
 • Leczenie ran
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
 • Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie badania spirometrycznego
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji (dla położnych)
 • Leczenie ran (dla położnych)
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu (dla położnych)
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym (dla położnych)
 • Szczepienia ochronne (dla położnych)
 • Edukator w cukrzycy (dla pielęgniarek i położnych)
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie (dla pielęgniarek i położnych)
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI (dla pielęgniarek i położnych)
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów (dla pielęgniarek i położnych)
 • Podstawy języka migowego (dla pielęgniarek i położnych)
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dla pielęgniarek i położnych)
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka (dla pielęgniarek i położnych)
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych (dla pielęgniarek i położnych)
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych (dla pielęgniarek i położnych)
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (dla pielęgniarek i położnych)
 • Wywiad i badanie fizykalne (dla pielęgniarek i położnych)

 

Osoby zainteresowane udziałem w wybranych szkoleniach, proszone są o śledzenie informacji na stronie IPS (zakładka REKRUTACJA) lub na stronie www.osb.edu.pl (zakładka Szkolenia Otwarte). W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
email: specjalizacje@osb.edu.pl
tel.: 89 542 42 70

 

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję