Skip links

Kształcenie personelu medycznego

Od 2014 roku prowadzimy szkolenia dla fizjoterapeutów w oparciu o program Ministerstwa Zdrowia

OREFUJEMY KURS DOSKONALĄCY:

 • dla fizjoterapeutów w zakresie opieki geriatrycznej

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Gerontologia i geriatria- wprowadzenie -7 godzin
 • Zespoły starczej niepełnosprawności -6 godzin
 • Kompleksowe postępowanie terapeutyczne u osób w podeszłym wieku -7 godzin
 • Całościowa Ocena Geriatryczna- a postępowanie fizjoterapeutyczne -1,5 godzin
 • Leczenie i postępowanie terapeutyczne u osób w podeszłym wieku z dysfunkcjami układu oddechowego- prezentacja przypadków, instruktaż, dyskusja. -2,5 godzin
 • Leczenie i postępowanie terapeutyczne u osób w podeszłym wieku z dysfunkcjami układu krążenia- prezentacja przypadków, instruktaż, dyskusja. -2,5 godzin
 • Leczenie i postępowanie terapeutyczne u osób w podeszłym wieku z dysfunkcjami narządów ruchu- prezentacja przypadków, instruktaż, dyskusja. -3 godzin
 • Leczenie i postępowanie terapeutyczne u osób w podeszłym wieku z dysfunkcjami układu nerwowego- prezentacja przypadków, instruktaż, dyskusja. -3,5 godzin
 • Wykorzystanie COG w pracy fizjoterapeuty z pacjentem w starszym wieku -2 godzin
 • Przeprowadzenie oceny sprawności funkcjonalnej pacjenta w podeszłym wieku dla potrzeb fizjoterapii- studium przypadku. -2 godzin
 • Przygotowanie i przedstawienie programu fizjoterapeutycznego dla osób w podeszłym wieku z różnymi dysfunkcjami -2 godzin

 

Osoby zainteresowane udziałem w wybranych szkoleniach, proszone są o śledzenie informacji na stronie IPS (zakładka REKRUTACJA) lub na stronie www.osb.edu.pl (zakładka Szkolenia Otwarte). W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt:
email: specjalizacje@osb.edu.pl
tel.: 89 542 42 70

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję