Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin

 

REALIZACJA I TURA

 

 

REKRUTACJA II TURA

 

 

Miło nam poinformować, że Grupa OSB w partnerstwie z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych będzie realizować specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województw podlaskiego, warmińsko – mazurskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn.
„Specjalistyczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin”
Wartość projektu wynosi 1 810 920,00 zł w tym dofinansowanie z UE 1 756 318,00 zł.

Celem projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 200 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z obszaru Makroregionu II, tj. województw:

Okres realizacji II tury szkolenia:
styczeń 2017 – wrzesień 2017

Miejsce realizacji: Grupa OSB ul. Warszawska 105/4H Olsztyn (I zjazd 9-10.07)
 IRSS ul. ul. Wczasowa 15a, 05-127 Białobrzegi (I zjazd 2-3.07)

Zgodnie z definicją w PO WER wsparcie w ramach projektu w pierwszej kolejności kierowane będzie do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej:

  1. którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji  II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007‐2013.

  2. skierowanych do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

Osoby zgłaszające się na specjalizację powinny spełniać poniższe warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1-3 w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:


Planowane efekty zakładają uzyskanie przez 95% uczestników kwalifikacji objętych wsparciem oraz nabycie przez nich kompetencji w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zapewni to obecność wykwalifikowanej kadry świadczącej usługi pomocy społecznej w instytucji kierującej pracownika do uczestnictwa w szkoleniu.

Pracownik w wyniku podniesienia kwalifikacji posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nowych metod i narzędzi pracy socjalnej w tym szczególnie prowadzenia pracy socjalnej metodą projektu socjalnego. Uzyskanie dyplomu w wybranej specjalności sprawi, że pracownik socjalny będzie specjalistą pracy socjalnej w danej dziedzinie.

Rekrutacja II tura

Wykaz dokumentów zgłoszeniowych:

  1. Karta zgłoszenia
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  3. Wzór umowy / zobowiązania z pracodawcą
  4. Deklaracja uczestnictwa
  5. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie studiów wyż. wym.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie powinny przesłać wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Grupa OSB s.c. Warszawska 105/4H; 10-701 Olsztyn bądź skanem na: rekrutacja.olsztyn@osb.edu.pl lub faxem 89 542 42 74.

Na przyjęcie ma wpływ kolejność zgłoszeń.
Wiadomość o wyniku rekrutacji Kandydaci otrzymają drogą mailową bądź telefonicznie.

Szczegóły zostały opisane w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie refundacji kosztów natomiast informacje dotyczące kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny dostępne są na stronie MRPiPS.

Szkolimy rocznie ponad 5000 osób

150 trenerów i ekspertów

Ponad 200 publikacji i raportów

100 projektów badawczych

Copyright © 2002-2015 Olsztyńska Szkoła Biznesu. Wszelkie Prawa zastrzeżone
Realizacja
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". zamknij okno