II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej

 

REALIZACJA II TURA

 

 

REALIZACJA I TURA

 

 

Wyniki I etapu rekrutacji zostały wysłane mailem na adres podany w karcie zgłoszenia, jeśli Państwo nie otrzymali informacji prosimy o kontakt.

Miło nam poinformować, że Grupa OSB będzie realizować specjalizację II stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województw świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, i lubelskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn.
„II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej”.
Wartość projektu wynosi 1 502 208,00 zł w tym dofinansowanie z UE 1 457 108,00 zł.

Celem projektu jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz dalsza specjalizacja tych kadr w pracy z poszczególnymi grupami docelowymi poprzez przeprowadzenie działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Wsparciem w projekcie zostanie objętych 188 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z obszaru Makroregionu III, tj. województw:


Okres realizacji II tury szkolenia:
styczeń 2017 - lipiec 2017


Miejsce realizacji: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6; 25-663 Kielce

Zgodnie z definicją w PO WER wsparcie w ramach projektu w pierwszej kolejności kierowane będzie do kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej:

  1. którzy nie korzystali ze wsparcia w postaci specjalizacji  II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007‐2013.

  2. skierowanych do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy w momencie zgłoszenia do projektu posiadają podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.

    Osoby zgłaszające się na specjalizację powinny spełniać poniższe warunki określone w §9 ust. 1 pkt 1-3 w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny:


Planowane efekty zakładają uzyskanie przez 95% uczestników kwalifikacji objętych wsparciem oraz nabycie przez nich kompetencji w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Zapewni to obecność wykwalifikowanej kadry świadczącej usługi pomocy społecznej w instytucji kierującej pracownika do uczestnictwa w szkoleniu. Pracownik w wyniku podniesienia kwalifikacji posiądzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nowych metod i narzędzi pracy socjalnej w tym szczególnie prowadzenia pracy socjalnej metodą projektu socjalnego. Uzyskanie dyplomu w wybranej specjalności sprawi, że pracownik socjalny będzie specjalistą pracy socjalnej w danej dziedzinie.


Rekrutacja II tura

Wykaz dokumentów zgłoszeniowych:

  1. Karta zgłoszenia
  2. Zaświadczenie o zatrudnieniu
  3. Wzór umowy / zobowiązania z pracodawcą
  4. Deklaracja uczestnictwa
  5. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie I stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny lub ukończenie studiów wyż. wym.

Osoby zainteresowanie udziałem w projekcie powinny przesłać wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Grupa OSB s.c. Warszawska 105/4H; 10-701 Olsztyn bądź skanem na: rekrutacja.kielce@osb.edu.pl lub faxem 89 542 42 74.

Na przyjęcie ma wpływ kolejność zgłoszeń.
Wiadomość o wyniku rekrutacji Kandydaci otrzymają drogą mailową bądź telefonicznie.

Szczegóły zostały opisane w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie refundacji kosztów natomiast informacje dotyczące kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny dostępne są na stronie MRPiPS.

Szkolimy rocznie ponad 5000 osób

150 trenerów i ekspertów

Ponad 200 publikacji i raportów

100 projektów badawczych

Copyright © 2002-2015 Olsztyńska Szkoła Biznesu. Wszelkie Prawa zastrzeżone
Realizacja
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie dostosowując serwis do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. W każdym momencie możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". zamknij okno